אודות

ראש הממשלה בנימין נתניהו ומנהל אגף מורשת לאומית והנצחה
ראובן פינסקי, בחנוכת צריף בן גוריון
ארץ ישראל, ערש תרבותו של העם היהודי, היא המרחב ההיסטורי שבו התרחשו המאורעות ההיסטוריים היוצרים את הזיכרון הקולקטיבי בין אלפי השנים - המשמש השראה ליושביה ומקשר בין העבר, ההווה והעתיד ובין העם היהודי לארצו.

ב-21.2.2010 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1412 בעניין העצמת תשתיות המורשת הלאומית, אשר קבעה מתווה פעולה לשיקום והעצמה של תשתיות המורשת הלאומית, "באמצעות השקעה ממשלתית בשיקום ושימור נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, המביאים לידי ביטוי את המורשת הלאומית של עם ישראל בארצו".

משימותיה של תכנית המורשת הן לפעול "לחשיפה, לשימור, לשחזור לחידוש ולפיתוח נכסי מורשת לאומית מוחשיים ובלתי מוחשיים; לאצירת תכנים בעלי חשיבות היסטורית לאומית והנגשתם לציבור, לרבות באמצעות המרתם לפורמט דיגיטלי; לשמירת המגוון הביולוגי, החי והצומח של ארץ ישראל; לעידוד מעורבות גופים ורשויות העוסקים בנכסי מורשת; להכשרת אנשי מקצוע בתחומי העצמת מורשת; להטמעת תכני מורשת לאומית במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה וכן בקרב חיילי צבא ההגנה לישראל; וכן פעולות נוספות הנדרשות להעצמת תכני המורשת הלאומית בשיח הציבורי במדינת ישראל".

התכנית כוללת תשתיות מורשת מוחשית המורכבות מאתרי ארכאולוגיה, אתרים ומבנים לשימור, מוזיאונים, ארכיונים ואנדרטאות. לצידן קיימות תשתיות “בלתי מוחשיות” המטפחות את העולם הבלתי מוחשי של המורשת הלאומית הכולל דיגיטציה של הארכיונים והקמת פורטל מרכזי, נושא הלשון והספרות העברית, זמר עברי ומוזיקה מסורתית, סרטים וקולנוע, מחול עממי חגים וטקסים ותיעוד היסטורי ענף.