יום רביעי, 30 בדצמבר 2015

בתי הכנסת בגליל: שימור במבט אזורי


בתי הכנסת בגליל: שימור במבט אזורי

מאת: יעל אלף, עמית רוזנבלום

בשנת 2013 יצא לדרך פרויקט להצלת בתי הכנסת בגליל. פרויקט ההצלה אפשר למינהל שימור ברשות העתיקות בפעם הראשונה ליזום תכנית שימור אזורית, הרואה את מכלול השיקולים המקצועיים הנוגעים לשימור המורשת. נדרשנו להגדיר את מסגרת הפרויקט, ובין השאר לענות על שאלות כגון: כמה בתי כנסת עתיקים נחשפו בגליל? מה מצבם? מי אחראי לאתרים? אילו פעולות שימור נדרשות? לראשונה נדרשנו לבנות מצאי (אינוונטר) אתרים לשימור כבסיס לגיבוש תכנית פעולה לפרויקט, והוקם צוות שימור מיוחד לביצוע עבודות ההצלה באתרים.