יום ראשון, 18 בינואר 2015

שימור בירוק-כחול-לבן: ט"ו בשבט במתחם גן הכוזרי ויד יצחק בן-צבי בירושלים

צילום באדיבות יד יצחק בן-צבי
הציבור מוזמן לחגיגה בירוק וערב עיון בכחול-לבן לרגל ט"ו בשבט בצריף יצחק בן-צבי ובצריף הפרחים - המקום בו נולדו ונוסו לראשונה תפיסות של ציונות עירונית ירוקה וחלוצית.
בצריף הפרחים הקימה רחל ינאית משתלה עירונית שנועדה להגשים את חזון 'הציונות הירוקה', הנוטעת בארץ, בעיר ובכפר.
לרגל השקת צריף הפרחים ששומר ושוקם על-ידי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל וחנוכת התערוכה 'תפארתו של צריף דל', יפתח המתחם לחגיגה של שימור וציונות בירוק-כחול-ולבן.

יום רביעי, 7 בינואר 2015

מגילת העצמאות נסרקה בציוד חדשני שפותח עבור סריקת מגילות מדבר יהודה

צילום: לע"מ
ביוזמה משותפת של ארכיון המדינה ורשות העתיקות, יצאה מגילת העצמאות באופן נדיר מהמתקן שבו היא מאוחסנת, תוך שמירה על תנאי השימור המיוחדים לה. מגילת העצמאות - אחד מנכסי התרבות החשובים ביותר של מדינת ישראל, המכריזה על הקמתה ומעצבת את דמותה - צולמה בטכנולוגיה חדשנית, שפותחה במיוחד עבור מגילות מדבר יהודה - מנכסי התרבות הקדומים והחשובים ביותר של עם ישראל. הצילום נעשה במטרה לשחזר את המראה המקורי של מגילת העצמאות ולשמר אותה לדורות הבאים.